portfolio kontakt
 IDENTYFIKACJA WIZUALNA (LOGO, WIZYTÓWKI) ORAZ PROJEKT WEBSITE'U. DLA FUNDACJI BAJKU MAJSZ.